Mord – en övergiven Sunnah?

Publicerad: 2009-12-07
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Fatâwâ al-A’immah fî an-Nawâzil al-Mudlahimmah, sid. 157-158

 

Fråga: Det finns en författare i Algeriet som hävdar att mord hör till de övergivna Sunan. Han bevisar sitt påstående med mordet på Ka´b bin al-Ashraf och juden som avtäckte en muslimsk kvinnas könsdelar. Vad anser ni om detta?

Svar: Mordet på Ka´b bin al-Ashraf utgör inget bevis för mord. Mordet på Ka´b bin al-Ashraf skedde på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order. Han var makthavare och Ka´b bin al-Ashraf var en av hans medborgare som var ålagd att uppfylla överenskommelsen [dem emellan]. Men han bröt överenskommelsen, vilket fordrade att det blev tillåtet att döda honom för att skydda muslimerna från hans ondska. Denna handling utfördes varken av en enstaka individ eller en grupp utan makthavarens föregående order. Däremot är det just så dagens mord går till väga. Detta kaos godkänns inte av islam, ty det resulterar med att både islam och muslimerna skadas på ett fruktansvärt sätt.