Morbrodern är ingen förmyndare

Fråga: En kvinna från Storbritannien berättar att hennes fader har dött. Hon har en farbror men det är hennes morbror som har gift bort henne. Är det tillåtet och är äktenskapet giltigt?

Svar: Nej. Äktenskapet är inte giltigt. Ty morbrodern är inte hennes förmyndare. Hennes förmyndare är hennes son, sonson, fader, farfar, broder, brorson eller kusin från farbroderns sida. Den närmste skall viga henne. Morbröder är anhöriga, inte förmyndare. Vigseln måste tas om.