Moln bevisar att det islamiska blocket har rätt

Fråga: Innan vi kom till vallfärden, hade det islamiska blocket [i Algeriet] ett möte på en fotbollsplan. Under mötet bildade molnen ordet ”Allâh”…

al-Albânî: Vidskepelse…

Frågeställare: Vissa sade att det betyder att Allâh är med blocket. Är det korrekt att tala på detta vis och är detta ett bevis för att Allâh är med blocket?

Svar: När dammet har lagt sig vet du ifall du sitter på en häst eller en åsna. När ni ser blockets resultat och att det har råkat ut för samma sak som alla andra grupper, inser ni att detta fenomen endast är en fantasi, vilket jag tror att det är. Låt oss säga att det verkligen stämde, om du nu har sett det…

Frågeställare: Nej, jag har inte sett det.

al-Albânî: Typiskt. Det är aldrig någon som har sett det. Vem har sett det då? Det är endast ett rykte.  Låt oss säga att det verkligen stämde. Det tyder endast på Allâhs styrka och att Han förfogar över molnen. Detta är endast en vidskepelse.