Moderns roll i att förebygga terrorism

Publicerad: 2008-11-16
Författare: Shaykh ´Abdus-Salâm bin ´Abdillâh as-Sulaymân
Källa: Silat-ul-Ghuluww fît-Takfîr bil-Djarîmah , sid. 361-362

 

Den första kunskapen ett barn tar emot, är kunskapen från dess föräldrar och särskilt då modern. Modern spelar en huvudroll i att vägleda och ta hand om generationer. Vilseledda islamiska sekter har inte försummat detta. Till följd därav har de hållit föredrag och öppnat skolor och universitet och Qur’ân-skolor särskilt för kvinnor. Dessa grupper sprider sina teorier via kassettband som spelas in av gruppernas studenter som de i sin tur kallar för ”lärda”. Likaså delar de ut småböcker och flygblad. Måhända deras syfte inte kommer ut direkt. Däremot leder detta till att kvinnorna börjar lita på dessa studenter och tar dem till en kunskapsbaserad referenskälla. Sedan för de dem till de tankesätt och inriktningar som de vill.

Baserat på detta säger vi samma sak vi sade om ungdomarna och att vi skär av vägarna till dessa grupper genom att få kvinnorna att referera till de större lärda, dela ut deras kassettband och Fatâwâ bland dem, varna för vilseledda sekter, avslöja deras planer och motiv samt uppfostra deras barn utmed Salafs metodik och kärlek till kunskap och de lärda1.

1´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (hafidhahullâh) sade:

”Den ädle Shaykh ´Abdus-Salâm bin ´Abdillâh as-Sulaymâns bok ”Silat-ul-Ghuluww fît-Takfîr bil-Djarîmah” är egentligen ett magisterarbete. Jag var, tillsammans med min broder, den ädle Shaykh Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh), en av dem som debatterade med honom. Han uppnådde sin magisterexamen och råddes att trycka arbetet. Detta verk är inriktat, värdefullt och nyttigt inom sin gren.” (Förordet till ”Silat-ul-Ghuluww fît-Takfîr bil-Djarîmah”, sid. 3)

´Allâmah Sâlih bin Fawzân  al-Fawzân (hafidhahullâh) sade:

”Shaykh ´Abdus-Salâm bin ´Abdillâh as-Sulaymâns bok ”Silat-ul-Ghuluww fît-Takfîr bil-Djarîmah” är en nyttig bok som behövs idag när detta problem, dvs. Takfîr på den som inte förtjänar det, är utspritt för att medverka med att lösa det och varna för det. Sålunda är det lämpligt att sprida och dela ut denna bok.” (Förordet till ”Silat-ul-Ghuluww fît-Takfîr bil-Djarîmah”, sid. 4)