Moderns överdrivna rädsla för det onda ögat

Fråga: Min syster är alltid rädd för det onda ögat och att det skall drabba hennes barn som har blivit elva och tolv år. När hennes make säger att barnen skall med honom till moskén, säger hon att de skall be hemma hos henne. Vad anser ni om det?

Svar: Det är fel. Hon får inte hindra dem från att be i moskén och i synnerhet inte om de är tillsammans med sin fader.

Vad beträffar denna starka rädsla, så hör den till tvångstankarna. Hon skall be Allâh hjälpa henne mot dessa tvångstankar. Så länge de är med sin fader och muslimerna, så är det bra för dem. Det är så en korrekt uppfostran skall vara. Att de bara är hemma hos henne på grund av rädslan för det onda ögat är en form av tvångstankar som är obligatoriska att lämna. Hon får förlita sig på Allâh (subhânah), be för dem, läsa med dem morgon- och kvällsbönerna och låta dem gå till moskén med fadern.