Modernisten är otrogen

Fråga: Anses modernisterna1 tillhöra dem som propagerar falskhet?

Svar: Ja. Det som framgår från modernisternas ord bevisar att de är hedningar. De förnekar Herrens (subhânahu wa ta´âlâ) existens. Utifrån deras falska uttalanden förnekar de religionerna. De gör narr av Allâh, sändebuden och religionen. De är alltså hedningar.

1https://sv.wikipedia.org/wiki/Modernister