Modern vill skilja mellan sin dotter och hennes make

Om modern vill skilja mellan sin dotter och hennes make, så är hon av samma slag som Hârût och Mârût; hon skall nämligen inte lydas om hon så skulle be mot dottern.

Det enda undantaget är om makarna är sammansvurna om att trotsa Allâh eller om modern befaller dottern att lyda Allâh medan maken hindrar henne. Ty det är obligatoriskt för varje muslim att lyda Allâh och Allâh vet bättre.