Modern vill inte låta sonen söka kunskap

Publicerad: 2013-01-23
Talare: ´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Wasâbî
Källa: https://www.olamayemen.net/MultimediaDetails_ar.aspx?ID=4044&size=2&ext=.mp3

 

Fråga: Jag vill resa för att söka kunskap, men trots att jag har fler bröder låter min moder inte mig gå.

Svar: Om din moder har någon som ser efter henne, låter du studierna gå före. Alla muslimer är ålagda att söka kunskap. Kunskapen är nyckeln till allt gott och skyddet mot allt ont – om Allâh vill – för den som Allâh får att handla utmed den. I detta fall går studierna före tillgivenheten till föräldrarna eftersom hon inte är i behov av dig.