Modern vill inte att sonen gifter sig med en till fru

Publicerad: 2010-12-09
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (806)

 

Fråga: Sonen vill gifta sig med en andra fru samtidigt som hans moder vägrar att gå med på det helt och hållet. Han är i behov av att gifta sig med ännu en fru.

Svar: Man måste veta varför modern är mot månggifte. Förkastar hon Sharî´ahs dom? Det är fruktansvärt farligt. Accepterar hon domen, vilket alla andra muslimska kvinnor gör, bortsett att hon inte går med på det utav obehag?

Om hon hamnar under det första fallet, skall han inte alls lyssna på henne.

Om hon hamnar under det andra fallet, vilket de flesta muslimska kvinnor gör, tar man hänsyn till sonens tillstånd. Om han verkligen måste gifta sig med en till, lyssnar han inte på modern. Skulle han däremot inte vara i en sådan nödsituation, utan vill endast gifta sig med en till för att uppfylla en föreskriven fråga, måste han lyda sin moder.

Fråga: Om han fruktar att falla i prövningar då?

Svar: Det har jag svarat på.

Fråga: Anses det vara en nödsituation?

Svar: Absolut.