Modern vill att sonen skiljer sig från sin hustru

publicerad
05.08.2010

Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (33/112)

Fråga: Mannen är gift och har barn. Men hans moder hatar hans hustru och vill att han skall skilja sig från henne. Är det tillåtet att skilja sig från henne?

Svar: Det är inte tillåtet att skilja sig bara för att modern säger det. Han måste behandla sin moder på ett fint sätt, men att han skiljer sig från sin hustru hör inte till det – och Allâh vet bättre.