Modern vill att sonen har kläderna under anklarna

Fråga: Min moder låter mig inte ha på mig korta kläder och tvingar mig ha kläderna under anklarna. Vad skall jag göra?

Svar: Om det är en kvinna så är det korrekt att hon måste täcka sin kropp och släpa en aln efter sig så att hennes hälar täcks.

Och om det är en man, så får han inte ha kläderna under anklarna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det av höftskynket som är under anklarna är i Elden.”

Lyd ingen inom det; varken föräldern eller någon annan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skapelsen skall inte lydas inom det som är olydnad mot Skaparen.”1

Förklara för henne. Hon är kanske okunnig. Förklara för henne att det är förbjudet och inte tillåtet.

1al-Bukhârî (7258) och Muslim (1840).