Modern vill att min fru sitter med mina bröder

Fråga: Jag hade en het diskussion med min kära moder. Vi kom in på kvinnans avskärmning och jag sade till henne att jag kommer att se till att min fru är avskärmad från mina bröder. Hon fick utbrott och blev arg på mig och frågade mig varför jag skall göra så och att mina bröder är bra och att de har ädla karaktärer och att denna avskärmning kommer bara göra det svårt för oss och att vi inte kommer att kunna göra saker och ting, som utflykter och resor, tillsammans. Hon säger att vi är en enda familj och att vi måste vara tillsammans. Jag har försökt övertyga henne att det inte är tillåtet, men utan framgång. Min fru täcker sig islamiskt och min moder vill att min fru är islamiskt täckt när hon visar sig för mina bröder, det vill säga att hon täcker allt förutom händerna och ansiktet.

Svar: Jag tackar brodern för denna ädla etikett och förträffliga karaktär när han praktiserar islamiska kvinnorelaterade etiketter som Allâh har föreskrivit för Sina tjänare.

Det han förespråkar är korrekt. Hans fru måste avskärma sig från hans bröder. Det spelar ingen roll om de är ädla och kyska. De skadas inte av att hon är avskärmad från dem. Hon ser bara till att uppfylla Allâhs befallning. Det hör till deras fullkomliga kyskhet och religiositet att hålla med henne och inte tar illa upp för det hon gör.

Jag råder modern att härda med Sharî´ahs dom i detta fall. Hon skall veta att det berömvärda slutet tillkommer de gudfruktiga. Om familjen håller fast vid Allâhs Sharî´ah i denna fråga såväl som i alla andra frågor, är det bara bättre för den i de båda liven.

Angående den islamiska klädseln, omfattar den även att kvinnans ansikte och händer täcks i främmande mäns närvaro. Men i och med att kvinnan måste avtäcka sina händer i hemmet på grund av hennes hemuppgifter, är det okej att hon visar sina händer i sitt hem om så hennes svågrar skulle vara där. Ty det är i princip inte upphetsande och i detta fall är det även svårt att täcka dem. Beträffande att ansiktet, är det inte svårt att det täcks och i synnerhet inte om kvinnan är van vid det. En kvinna som är van vid att täcka ansiktet märker inte ens av det och upplever inget negativt med det och har inga dåliga tankar om dem som avskärmar sig från henne.

Därför säger jag till honom att han gör sin plikt sett till sin fru. Allâh kommer att ge honom ett fint slut. Allâh underlättar för den som fruktar Honom.