Modern vill att dottern tillagar olovligt kött

Från: En kvinna från Ryssland säger att hennes moder är otrogen och att hon ibland kan be henne tillaga olovligt kött. Får hon lyda henne i det?

Svar: Nej, inte om det är olovligt. Hon visar henne tillgivenhet och fint bemötande om hon tillagar lovligt kött till henne. Skapelsen lyds inte inom det är som olydnad mot Skaparen.