Modern vill att barnen skär släktbanden

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://alfawzan.ws/sites/default/files/ls–14330811.mp3

 

Fråga: Min moder skär släktbanden och befaller oss att göra samma sak. Skall vi lyda henne i det?

Svar: Det är en synd. Lyd inte föräldern i synder. Man lyder inte skapelsen inom det som innebär olydnad mot Skaparen. Man lyder endast inom det som är rätt.