Modern som lämnar barnen på dagis och hos dagmammor

Publicerad: 2010-12-15
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Ittihâf-ut-Tullâb, sid. 237-238

 

Modern är också ålagd att uppfostra barnen. Denna uppfostran berör dock inte bara kropparna. Vad som är ännu viktigare än det är att de får en religiös uppfostran. Hon skall vara hemma med dem då fadern är ofta ute och reser. Efter fadern är det hon som har befälet i hemmet. Modern spelar en väldig roll i barnuppfostran.

Men vad säger man om dagens kvinnor som går ut för att arbeta och studera och lämnar barnen utan uppfostrare? Måhända hon lämnar dem hos en utomstående person som tar hand om barnen och kanske till och med hos en otrogen sådan. Detta är ett bakslag. Här kastar modern iväg det ansvar som Allâh har ålagt henne och går ut ur hemmet och lämnar sina barn. Härmed uteblir en väldig plikt.