Modern och barnets presenter

Fråga: Angående presenterna som det nyfödda barnet får; kan modern förfoga över dem i form av att ge bort dem, sälja dem eller något annat?

Svar: Presenterna som det nyfödda barnet får är barnets egendom. Så länge fadern är närvarande så har modern ingen myndighet över barnet. Utmed det får hon inte förfoga över presenterna utan faderns tillstånd. Om han ger tillstånd är det okej. Oavsett om barnet är pojke eller flicka så är det endast fadern, och inte modern, som har rätt till egendomen.