Modern kommer före hustrun

Fråga: Om kärlek till modern kommer i konflikt med kärlek till hustrun. Har kärleken till modern företräde då den är föreskriven?

Svar: Modern går före hustrun när det kommer till kärlek, hängivenhet och fint bemötande.