Modern gör ´Aqîqah för sin son

Fråga: Är det giltigt att modern gör ´Aqîqah för sin son?

Svar: Ja. Det är okej. Om modern gör ´Aqîqah för sin son har Sunnah tillämpats. Dock är det bättre att fadern slaktar. Det är emellertid okej om någon annan slaktar.