Modern går före hustrun

Fråga: Min moder lever ensam och jag fruktar för henne. Hon är hela tiden på mig om att låta henne flytta hem till mig så att jag kan se efter henne och få henne att känna sig bekväm. Min hustru vägrar att min moder bor tillsammans med henne. Skall jag lyda min hustru eller min moder?

Svar: Om din hustru inte kommer överens med din moder får du antingen ge hustrun en egen bostad så att du kan bo med din moder eller också gifter du dig med en annan kvinna som hjälper dig var bra mot din moder. Det är inte tillåtet att du förlorar din moder för att vara med din hustru och lyda henne. Det är inte tillåtet. Det hör till ´Uqûq1.