Modern förbjuder barnen gå till de lärda

Fråga: Jag och min bror går till de lärdas lektioner. En dag blev min moder arg på min broder och förbjöd oss att gå till de lärdas lektioner. Måste vi lyda henne i det?

Svar: Nej. Hon skall inte förbjuda er gå till de lärdas lektioner eller söka kunskap. Försök övertala henne och var snälla mot henne. Om hon vidhåller skall ni inte acceptera hennes ord. Gå till de lärdas lektioner.