Modern – Den första skolan

Publicerad: 2010-05-02
Talare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)
Källa: Fath-ur-Rabb al-Wadûd (2/256)

 

Fråga: Vilken roll spelar den muslimska kvinnans uppfostran av generationer enligt den korrekta, islamiska uppfostran?

Svar: Modern är den första skolan. Om hon är rättfärdig, blir avkomman rättfärdig. Om hon inte är det, produceras det en upprorisk och avvikande generation.

Baserat på det är den muslimska kvinnans ansvar enormt. Det är obligatoriskt för henne att ta hand om det och uppfylla dess rättighet, nämligen att hon uppfostrar sina barn utmed Islâm. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Varje nyfött barn föds utmed den naturliga läggningen. Därefter är det hans föräldrar som gör honom till en jude, kristen eller elddyrkare.”

Så väldigt ansvar detta är och så väldig belöningen det finns däri om man uppfyller dess rättighet. Däremot är det få människor som verkligen uppfyller det.