Modern – den första skolan

Fråga: Vilken roll spelar den muslimska kvinnans uppfostran av generationer enligt den korrekta, islamiska uppfostran?

Svar: Modern är den första skolan. Om hon är rättfärdig, blir avkomman rättfärdig. Om hon inte är det, produceras det en upprorisk och avvikande generation. Baserat på det är den muslimska kvinnans ansvar enormt. Det är obligatoriskt för henne att ta hand om det och uppfylla dess rättighet, nämligen att hon uppfostrar sina barn utmed islam. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns inte ett nyfött barn utan att det föds utmed den naturliga läggningen. Sedan är det hans föräldrar som gör honom till jude, nasaré eller zoroastrier.

Så väldigt ansvar detta är och så väldig belöningen det finns däri om man uppfyller dess rättighet. Däremot är det få människor som verkligen uppfyller det.