Modern begravs med en kvinna som begravdes tre år tidigare

Fråga: Min moder dog när hon var 85 år. Hon begravdes tillsammans med en kvinna som dog tre år tidigare. Vad är domen för det?

Svar: Det är inte tillåtet att begrava ett lik med ett annat så länge det finns rester av det andra likets kropp. Utmed det är det obligatoriskt att begrava var och en i egen grav. Om de i samband med gravgrävningen inser att det finns rester av en död människa i jorden, blir det obligatoriskt att fylla igen graven och hitta en ny grav om den så skulle vara avlägsen. Muslimen har sin helgd även som död. Hadîthen säger:

”Att knäcka den dödes ben är som att knäcka den levandes.”1

1Ahmad (6/48), Abû Dâwûd (3207) och Ibn Mâdjah (1616).