Moder vill att son skiljer sig

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Madjmû´-ul-Fatâwâ (33/112)

Fråga: Mannen är gift och har barn, men hans moder hatar hans hustru och vill att han skiljer sig från henne. Är det tillåtet att skilja sig från henne?

Svar: Det är inte tillåtet att skilja sig bara för att modern säger det. Visserligen måste han behandla sin moder väl, men det inkluderar inte skilsmässa från hans hustru – och Allâh vet bättre.