Moder: Ta av dig slöjan!

Fråga: Min moder befaller mig att ta av mig slöjan. På grund av att jag vägrar göra det har hon inte pratat med mig i flera dagar och inte heller låter hon mig tala med henne. Hur ska jag förhålla mig till henne?

Svar: Övertala henne och berätta för henne att slöjan är obligatorisk. Om hon inte övertalas ska du inte bry dig om hennes krav. Lyd henne inte i det:

”Lydnad gäller enbart i det som är gott. Det är inte tillåtet att lyda skapelsen i det som innebär olydnad mot Skaparen.”