Moder fastade inte till följd av sjukdom

Fråga: Min moder våndades i fyra år varpå hon inte fastade Ramadhân. Vad är domen?

Svar: Föd en fattig dagligen å hennes vägnar.