Mobilladdning i moskén

Fråga: Är det tillåtet för muslimen som vistas en längre tid i moskén att ladda sin telefon i den och på så sätt förbruka dess el?

Svar: Om det är nödvändigt, så är det okej. Han får däremot inte göra det alltid.