Mobil handel i moské

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (26)

Fråga: När jag sitter i moskén och lyssnar på lektion kan det hända att kunder ringer mig för att köpa en viss vara. Får jag ta beställning i den situationen?

Svar: Nej. Det är inte tillåtet att köpa och sälja i moskén, vare sig via mobiltelefon, telefon eller muntligt. Det är inte tillåtet. Varken handel eller uthyrning är tillåtna i moské.