Mobbningen i Dammâdj

Allâh! Vittna att vi har förkunnat. Vi vill inte att felet skall upprepas. De har gjort Dammâdj till eld efter att ha varit ljus. Ljuset är lugnt och fint. Elden bränner. Dammâdj brukade vara ett ljus. De har ändrat det till en eld. De säger:

”Klargör din position. Vem är du med?”

Tyder det på ett förnuft? Klargör din position? De kan komma under nattens senare timmar och knacka på ens dörr och säga:

”Klargör din position. Vem är du med? Är du med Shaykh Yahyâ eller de sjuka Mashâyikh?”

Om han säger att han är med Mashâyikh kastar de ut honom. Mannen lämnar sitt hem gråtande precis som de nu lämnar sina hem gråtande. Som man bäddar får man ligga. Jag svär vid Allâh att det där är inget friskt intellekt. Klargör din position? Skall du säga så till en stackars människa och student? Du skall inte ens befalla en lärd att klargöra sin position. Respektera honom. Om han är lärd och har en annan åsikt skall du respektera honom. Nu pratar vi om en student. Sen vill du att han skall bli lärd och Muftî…