Mjölk och kunskap

al-Bukhârî sade:

82 – Sa´îd bin ´Ufayr berättade för oss: al-Layth berättade för mig: ´Aqîl berättade för mig, från Ibn Shihâb, från Hamzah bin ´Abdillâh bin ´Umar som sade att Ibn ´Umar berättade hur han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Medan jag låg och sov kom en till mig med en skål mjölk. Jag drack ur den så att jag kunde se den flöda ut ur mina naglar. Sedan gav jag resten till ´Umar.” De sade: ”Vad tolkade du det som, Allâhs sändebud?” Han svarade: ”Kunskap.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde inte vem som kom till honom. Dock är det allmänt känt att det var en ängel som kom till honom med liknande drömmar.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag drack ur den så att jag kunde se den flöda ut ur mina naglar.”

Det vill säga att han fyllde hela kroppen med den så att den slutligen började komma ut ur naglarna. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sedan gav jag resten till ´Umar.” De sade: ”Vad tolkade du det som, Allâhs sändebud?” Han svarade: ”Kunskap.”

Den gemensamma nämnaren i kunskapen och mjölken är att båda två är näring i form av att de är söta, enkla att bryta ned samt stärker kroppen.

Hadîthen bevisar även ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) vida kunskap och förträfflighet.