Mjöl och finmalt spannmål i Zakât-ul-Fitr

Det är tillåtet att betala mjöl i Zakât-ul-Fitr, sade Ahmad. Finmalt spannmål går också bra. Ahmad sade:

”Det har rapporterats från Ibn Sîrîn att han tillät finmalt spannmål eller mjöl.”

Mâlik och ash-Shâfi´î tillåter inte att mjöl betalas i Zakât-ul-Fitr och argumenterar med Ibn ´Umars hadîth samt mjölets nedsatta nytta. De menar att mjöl är som bröd.

Vad oss beträffar, håller vi oss till frasen i Abû Sa´îds hadîth:

”… eller en Sâ´ mjöl.”1

Plus att mjöl och finmalt spannmål är delar av korn som kan både uppskattas i volym och förvaras, precis som innan malningen. Malningen fördelar säden varvid den fattige slipper mödan. Det är som att rensa dadlar på kärnor och sedan dela ut dem.

1al-Albânî sade:

”Detta tillägg är ett fel där Ibn ´Uyaynah avviker från de andra.” (Irwâ’-ul-Ghalîl (848))