Mjöl och fikon i Zakât-ul-Fitr enligt Mâlik

Imâm Sahnûn bin Sa´îd at-Tanûkhî (d. 240)

al-Mudawwanah al-Kubrâ (1/118)

Ibn-ul-Qâsim sade att Mâlik blev frågad om mjöl och finmalet mjöl i Zakât-ul-Fitr varvid han svarade:

”Det är ogiltigt.”

Jag frågade om fikon och han svarade:

”Jag har fått reda på att Mâlik föraktade det.”