Misstänker maka för otrohet

Fråga: Vad är domen för att mannen misstänker sina maka för att vara otrogen?

Svar: Han ska inte bry sig om misstankar. Det är inte tillåtet att misstänka en kysk kvinna. Dock är det en annan sak om han ser att hon är okysk, tittar alltid genom fönstren och är prövad av män. Annars ska han inte bry sig om misstankar. Och om han misstänker så ska han inte gå längre än så. Han får inte beskylla henne för otukt så länge han inte ser en man lägra henne eller att hon själv erkänner.