Missnöje med sin hudfärg

Publicerad: 2010-05-16
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (288)

 

Låt oss säga att det finns en person som Allâh har skapat vit. Personen tycker inte om denna ljusa hy eftersom den påminner om spetälskan. Avsiktligt ändrar han på sin hy så att den blir mörkare. Den här personen är inte nöjd med det Allâh har skapat. Han är inte nöjd med sin ljusa hy. Den rena motsatsen är den svarte som inte är nöjd med sin svarta hudfärg. Även han försöker ändra på sin hy så att den blir ljus. Det är alltså inte tillåtet med skönhetspreparat som ändrar på Allâhs skapelse. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs förbannelse vilar över kvinnorna som tatuerar och ber om att bli tatuerade, förlänger hår och ber om att få håret förlängt, noppar ögonbrynen och ber om att få ögonbrynen noppade1 och ber om Faladj2 för skönhetens skull och ändrar på Allâhs skapelse.”3

Det är förbjudet att ändra på Allâhs skapelse oavsett medel. Exempel på det är just att man ändrar på sin hy med tatuering. Eller att Allâh skapar henne med täta ögonbryn eller sammanvuxna ögonbryn. Hon är missnöjd med det Allâh har skapat och därför tar hon pincett eller rakblad och skiljer ögonbrynen åt och fixar till dem. Den här kvinnan är nöjd med det hon har skapat och missnöjd med det Allâh har skapat. Detta är förbjudet. Jämför allting annat med detta.

1 at-Tabarî sade: ”Kvinnan får inte ändra på något av det som Allâh har skapat henne med genom att addera eller reducera för skönhetens skull. Hon får varken göra det för sin make eller för någon annan. Exempel på det är att ha sammanvuxna ögonbryn och ta bort det som är mellan dem.” (Kortfattat ur ”Fath-ul-Bârî”)

2 Faladj är att det filas ett mellanrum mellan de tvåhörniga tänderna och de fyrhörniga.

3 al-Bukhârî (10/306) och Muslim (6/122)