Missnöje med koncentrationen på Tawhîd-undervisningen

Fråga: Vissa är missnöjda med koncentrationen på Tawhîd-undervisningen och säger att vi alla dyrkar Allâh allena och att det inte finns något avguderi bland oss. Därtill säger de att vi måste koncentrera oss på andra dyrkan och frågor som mjukar upp folks hjärtan såsom berättelser om rättfärdiga människor, dyrkare och asketer.

Svar: Det finns ett kortfattat sätt att svara på det här tvivlet. Du säger att vi kan Tawhîd. Förklara för oss Tawhîd då. Du kommer att se att han inte alls kan Tawhîd. Klargör Tawhîd för oss. Han säger att han vet vad avguderi är för något. Förklara för oss vad avguderi är för något. Förklara för mig vad Tawhîd och avguderi är för något. Om du har kunskap om Tawhîd och avguderi, så är det bra. Och om du inte har det, hur kan du då påstå något sådant? Det är ett av tvivlen som Shaykh och Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) avvisade i ”Kashf-ush-Shubuhât”. Förklara för mig vad Tawhîd är för något. Han säger att han inte vet; han dyrkar Allâh allena och det räcker. Förklara avguderiet för mig. Han säger att han inte vet och att avguderi är avguderi. Hur kan du då påstå något du inte kan? Omringa honom på det viset.