Misslyckade och ignoranta Sûfiyyah

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

”Och när Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Âdam föll de ned utom Iblîs som vägrade, full av högmod, och blev en av de otrogna.”1

Ibn Mâdjah och Ibn Hibbân rapporterade via Abû Wâqid som sade:

”När Mu´âdh bin Djabal hade återvänt från Levanten föll han ned på ansikte inför Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Vad är detta?” Han sade: ”Allâhs sändebud! När jag kom till Levanten såg jag hur de föll ned på ansikte inför sina patriarker och biskopar. Följaktligen ville jag göra det samma för dig.” Han sade: ”Gör inte det. Om jag hade befallt någon falla ned på ansikte inför någon annan skulle jag befallt kvinnan falla ned på ansikte inför sin make. Kvinnan har inte uppfyllt sin makes rättighet förrän han vill ha samlag med henne när hon sitter på en liten sadel och hon besvarar honom.”2

I vissa formuleringar står det att Mu´âdh sade:

”Han förbjöd Sudjûd till människor och befallde handskakning.”

Denna förbjudna Sudjûd har blivit vanlig i ignoranta Sûfiyyahs sångcirklar, när de besöker sina lärare och när de ber dem om förlåtelse3. Du kan se dem i sin okunskap falla ned inför deras fötter, mot Qiblah eller annat håll. Deras strävan är värdelös och deras handling är misslyckad.

12:34

2at-Tabarânî (5/5116-5117). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (3366).