Misshandlad fru har rätt till frigörelse

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)

al-Mughnî (10/273)

Om han slår henne för hennes motvilja och hindrar henne hennes rättighet, är det inte förbjudet att hon frigörs. Ty detta hindrar inte dem att inte frukta att inte iaktta Allâhs gränser. I vissa formuleringar i Habîbahs hadîth står det att hon var gift med Thâbit bin Qays som slog henne så att han bröt hennes revben. Till följd därav begav hon sig till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som kallade på Thâbit och sade till honom:

“Ta en del av hennes egendom och skilj dig från henne”, vilket han gjorde.

Rapporterad av Abû Dâwûd.

Samma sak gäller om han skulle slå henne orättvist, för att han har ett dåligt uppförande och liknande, och inte för att han vill att hon ska frigöra sig själv. Även här är det inte förbjudet för honom att frigöra henne eftersom han inte behåller henne för att frånta något som han har givit henne. Dock syndar han på grund av vållad orättvisa.