Missförstånd om kompakta rader

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/193-194)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

76 – Axlar ska vara sammanförda med axlar, fötter med fötter

an-Nu´mân bin Bashîr sade:

”Jag kunde se hur man hade sin fot sammanförd med sin grannes fot.”1

725 – ´Amr bin Khâlid berättade för oss: Zuhayr berättade för oss, från Humayd, från Anas som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Räta era rader. Jag ser er bakifrån.” Anas sade: ”Vi sammanförde våra axlar och fötter med våra grannars axlar och fötter.”2

Till skillnad från vad vissa människor tror, bad följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) inte bredbenta när de sammanförde sina hälar. Det är inte möjligt att be bredbent med sammanförda axlar. Det Anas (radhiya Allâhu ´anh) menade var att deras rader var så täta, att deras underkroppar och överkroppar var sammanförda med varandra. Det fordrar såklart att benens avstånd från varandra är normalt. Det är märkligt hur vissa människor missförstår Sunnah för att sedermera sprida det bland människorna. Så blir en mycken ignorans ett faktum. Således måste de studenter som ser en missbrukad Sunnah klargöra det för människorna. Det är fel och mycket skadligt att bara se mellan fingrarna på saken. Säg till dem att det inte är Sunnah att sära på benen för att sammaföra de bedjandes fötter, utan att raderna är så täta, att deras hälar och axlar är sammanförda.

1Abû Dâwûd (662).

2Muslim (436).