Missförstånd om islam och okunnighet om muslimernas tillstånd

Frågeställare: Vi skulle vilja veta källan till poesin som du läste upp för oss.

al-Albânî: Jag fick den från USA eller Filippinerna så att jag kan läsa vad folk som kallar muslimerna till kamp mot de otrogna och muslimska makthavare säger. Förr kallades de för ”Djamâ´at-ul-Hidjrah wat-Takfîr”. Numera kallas de för ”Djamâ´at-ul-Djihâd”. De manar muslimerna till krig mot muslimska makthavare. Det beror på deras missförstånd om islam och okunnighet om muslimernas tillstånd. Om det nu är tillåtet att bekriga alla makthavare; är de förbereda för det? Klarar muslimerna av att bekriga dem?