Missförstånd om de sammansatta hälarna i bönen

Fråga: Vi skulle vilja att ni klargör den Sharî´ah-baserade domen för att den bedjandes fötter skall vara sammansatta med personen som ber bredvid honom.

Svar: När följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) bad var deras hälar och axlar sammansatta med varandra på grund av två skäl:

1 – För att raderna skulle vara raka.

2 – För att mellanrummen skulle vara igentäppta.

Hälarnas sammanbindning är inget mål i sig utan ett medel till ett mål som är raka och kompakta rader. Utmed detta klargörs grundlösheten i vissa människors handlingar när de särar på benen för att sammanbinda sina hälar med andras hälar. Följeslagarna särade inte på sina ben för att sammanbinda hälarna. Istället stod de så pass kompakt att deras hälar rörde vid varandra. Det finns människor som inte är försiktiga när de skall förstå texternas betydelser. För övrigt är det omöjligt att benen skall vara särade medan överkropparna är åtskilda från varandra. Det är omöjligt. Ingen säger så.