Missförstånd kring ´Arafah-dagen och besöket av profetens grav

Inga av rapporteringarna:

”Den som står på ´Arafah får sina synder förlåtna och den som inte tror att han får sina synder förlåtna kommer inte heller att förlåtas av Allâh.”

”Om fåraherden hade passerat ´Arafah skulle han bli förlåten ehuru han inte visste att det var ´Arafah-dagen.”

”Den som vallfärdar utan att besöka mig har varit respektlös mot mig.”

”Den som besöker mig måste få min medling.”

är autentiska hadîther. Vissa av dem går till och med emot Sunnah.

Om en person står på ´Arafah och fruktar att Allâh inte kommer att förlåta honom, så har ingen sagt att Allâh inte kommer att förlåta honom. Allâh förlåter alla synder som man ångrar sig för och allting annat än avguderi om Han vill.

Muslimerna är enade om att den som står på ´Arafah måste fortfarande be, betala allmosa och utföra alla andra mänskliga rättigheter. Det har inte rapporterats något om att man inte behöver stå för sina orättvisor bara för att man har stått på ´Arafah.

Vad gäller respektlöshet mot profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så är den förbjuden. Muslimerna är dock enade om att det inte är obligatoriskt att besöka hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav.