Missfärgade flytningar innan månadsperioden

Fråga: Tillhör missfärgade flytningar månadsperioden om de kommer en eller två dagar innan den?

Svar: Missfärgade flytningar som kommer en eller två dagar innan månadsperioden tillhör inte månadsperioden. Beviset för det är Umm ´Atiyyahs (radhiya Allâhu ´anhâ) ord:

”Vi brukade inte anse det grumliga och det gulaktiga vara något.”1

1al-Bukhârî (326).