Missbrukad exorcism

´Abdul-Muhsin bin Hamad al-´Abbâd

Sharh Sunan Abî Dâwûd (13/391)

Fråga: Vissa Qur’ân-läsare inriktar sig på exorcism varvid de öppnar kliniker eller exorciserar i sina hem. Vad är domen för det?

Svar: Det är bra att gagna människor, men inte med denna sorts utvidgning och missbruk. En sådan utvidgning är inte bra. Vissa har så många patienter att de läser över flera personer samtidigt. Handlingen är grundlös. Inte heller är det bra att sälja exorciserat vatten.