Missbruka inte ditt skägg

Fråga: Vad är det som avgör måttligheten i religionen? Jag hörde en Shaykh säga:

”Ha inte långt skägg och raka inte det. Korta det lite; religionen är enkel.”

Svar: Han är en lögnare. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Låt skäggen växa.”

”Släpp skäggen växa.”

Han befallde att skägget släpps och sparas. Det skall inte missbrukas. Det skall varken kortas, noppas eller putsas.