Missar två stenar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (22)

Fråga: På Slaktdagen stenade jag den största pelaren. Fem stenar hamnade innanför omslutningsmuren till skillnad från två. Jag valde att inte fullborda antalet eftersom jag trodde att min handling var korrekt. Dagen därpå blev jag tillsagd att fråga om det. Vad gäller?

Svar: Hans stening är ofulländad. Han måste kasta sju stenar. Om det inte har gått lång tid, får han gå tillbaka och fullborda sin stening; sju stenar. Om det har gått lång tid, får han fullborda steningen nästa dag innan han inleder den dagens stening, så att den sköts i turordning. Om tiden för stening och Tashrîq-dagarna är över, åläggs han blodspengar om han har utelämnat minst tre stenar. Om det rör sig om en eller två stenar, åläggs han att föda en fattig person för varje missad sten.