Missar fastan på grund av sjukdom

Fråga: Vad gör kvinnan som missat fastan på grund av sjukdom?

Svar: Frisknar hon till tar hon bara igen de missade dagarna. Men om sjukdomen är kronisk skall hon föda en fattig person för varje utebliven dag.