Missar bön med imam i ´Arafah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/739)

990 – Jag frågade min fader om en man som missar bönen med imamen i ´Arafah. Han svarade:

Han får slå ihop bönerna i sitt läger.”