Missade Ramadhân-dagar skall tas igen innan fastan i Shawwâl

Fråga: Är handlingen giltig om man fastar sex dagar i Shawwâl innan man tar igen de missade dagarna från Ramadhân?

Svar: Förhoppningsvis är handlingen giltig. Personen har dock gjort fel. Det är obligatoriskt att göra det obligatoriska först. Han skall först ta igen de missade dagarna i början av Shawwâl för att sedan fasta de sex dagarna i Shawwâl. Hadîthen säger:

”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med att fasta sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”

Den som är ålagd att ta igen missade dagar har inte fastat hela Ramadhân. Han skall först ta igen de missade dagarna och därefter de sex dagarna under resten av Shawwâl.