Missade böner ska bes i turordning

al-Bukhârî sade:

641 – Abû Nu´aym berättade för oss: Shaybân berättade för oss, från Yahyâ: Jag hörde Abû Salamah säga: Djâbir bin ´Abdillâh underrättade oss:

På Vallgravsdagen kom ´Umar bin al-Khattâb till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Vid Allâh! Jag kunde knappast be förrän solen höll på att gå ned, det vill säga efter att den fastande brutit fastan.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vid Allâh! Jag har inte bett den.” Följaktligen gick profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och jag ned till Buthân varvid han tvådde sig. Därefter bad han – det vill säga ´Asr – efter att solen gått ned och sedan Maghrib.”1

Hadîthen bevisar att missade böner måste bes i ordningsföljd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog hänsyn till denna ordningsföljd och bad först ´Asr och sedan Maghrib. Domen bevisas av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Be liksom ni har sett mig be.”2

Hadîthen berör både bönens tillvägagångssätt och plats vilket fordrar ordningsföljd. Ännu ett bevis är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som försover sig till en bön skall be den när han vaknar och den som glömmer bort en bön skall be den när han kommer ihåg den.”3

Det betyder att han ska be bönen utefter turordningen. ´Asr är mellan Dhuhr och Maghrib. Ber han ´Asr efter Maghrib har han inte bett bönen som den är.

1Muslim (631).

2al-Bukhârî (631).

3al-Bukhârî och Muslim.