Missad Takbîr i begravningsbön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/475)

662 – Jag frågade min fader om en man som kommer någon Takbîr för sen till begravningsbönen. Han svarade:

Ibn ´Abbâs sade: ”Det är harmlöst om han inte tar igen missad Takbîr.”

Jag sade till min fader:

Återberättar du det?”

Han svarade:

Ja.”

Också sade min fader:

Det är också harmlöst att ta igen missad Takbîr innan bönen avslutas.”

Jag frågade min fader:

Men är hans bön fulländad om han inte tar igen missad Takbîr?”

Han svarade:

Ja.”

663 – Jag hörde min fader frågas om en man som missar någon Takbîr i begravningsbönen; ska han ta igen dem? Han svarade:

Ja.”

Han blev frågad om man ska läsa dem efter varandra utan någonting däremellan. Han svarade:

Ja.”