Missad ´Îd-bön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/434)

611 – Jag frågade min fader om den som missar ´Îd-bönen. Han svarade:

Om han har missat ´Îd-bönen är det harmlöst att be den med sin familj. Annars tycker jag inte att han ska göra det.”